خدمات مشتریان 84223

صدور بیمه نامه شخص ثالث


مدارک مورد نیاز برای صدور:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه
  2. دریافت بیمه نامه منقضی شده سال قبل
  3. تصویر کارت یا سند خودرو
  4. استعلام بیمه نامه

 

دریافت موارد ذیل در قراردادها:

  1. معرفی نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی
  2. رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده

 

جدول ابلاغی حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۶

147777

 

دانستنی های بیمه نامه شخص ثالث

متن کامل قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

دریافت فرم پیشنهاد

استعلام نرخ بیمه نامه ثالث