خدمات مشتریان 84223

پوشش ها


بيمه هاي باربري به صورت قابل اطميناني زيانهاي مالي كالاهاي تجاري را درصورت تحقق خطرات مرتبط باحمل  و نقل دريايی، هوايي و زميني مورد پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه باربري، قراردادي است كه براساس مفاد و شرايط توافق شده در آن، بيمه گر جبران خسارت و نيز تقبل هزينه هاي احتمالي ناشي از حمل كالا را به عهده مي گيرد.

يكي از بخش‌هاي فني شركت بيمه معلم ، بيمه‌هاي باربري است كه رشته‌هاي بيمه‌اي ذيل را تحت پوشش قرار مي‌دهد:

– بيمه حمل و نقل كالا (باربری)

– بيمه بدنه كشتي

– بيمه بدنه هواپيما

 

بیمه باربری یا حمل و نقل کالا بیمه ای ست که به موجب آن بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد می شود تا چنانچه در زمان حمل کالا از یک محل به محل دیگر بر اثر وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا از بین رفته و دچار خسارت شود و یا در رابطه با این خطرات، بیمه گذار هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد.

 

انواع بیمه های باربری عبارتند از:

الف)  بيمه هاي وارداتي

ب)  بيمه هاي صادراتي

ج)   ترانزيت (عبوري)

د)   بيمه هاي داخلي

 

شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (A)

شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (B)

شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (C)