خدمات مشتریان 84223

اعطای نمایندگی بیمه عمر


اعطای نمایندگی بیمه عمر

 

شرکت بیمه معلم به منظور گسترش عرضه خدمات بیمه ای خود در زمینه فروش حرفه ای بیمه های  زندگی و سرمایه گذاری پس از مصاحبه حضوری و موفقیت در دوره آموزشی مربوطه، تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط زیر را به همکاری دعوت می نماید.

مزایای اخذ نمایندگی عمر

اخذ نمایندگی بیمه عمر بدون نیاز به دفتر یا محل کار ثابت

بدون نیاز به سرمایه و

بدون نیاز به کارمند

شغل دوم پر درآمد ویژه شاغلین و دانشجویان

دریافت کارمزد از فروش مستقیم و غیرمستقیم بیمه نامه

دریافت کارمزد مستمر از فروش بیمه تا پایان زمان بیمه نامه

امکان فروش بیمه عمر در سراسر ایران و بدون محدودیت جغرافیایی

دریافت آموزش های بازاریابی و فروش بیمه عمر

 

فرم اعطای نمایندگی بیمه عمر

 

به عنوان مثال 1365/01/02

لطفا صبر کنید